*قیمت های درج شده طی معاملات بازار در روزهای گذشته می باشد

*تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ می باشد

*برای دریافت پیشنهاد قیمت ویژه از طریق شماره زیر با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۲۰۶۰۴۷۴۳

 • فرومولیبدن
 • فروسیلیس۶۰-۱۰
 • فروسیلیس۱۰-۳
 • فروسیلیس۳-۰
 • فروکروم پر کربن سبزوار
 • فروکروم پر کربن رفسنجان
 • فروسیلیکو منیزیم ۸-۶٪
 • فروکروم کم کربن ترک ۷۰٪
 • فروکروم نیتروژن دار
 • فرومنگنز پر کربن
 • فرومنگنز متوسط کربن
 • فرومنگنز کم کربن
 • فروسیلیکو منگنز هندی
 • فروسیلیکومنگنز ایرانی
 • فروبر
 • فرونیوبیوم
 • فروتنگستن
 • فرووانادیم
 • فرو فسفر
 • فروتیتانیم
 • ضایعات تنگستن دار
 • فرومنگنز متوسط کربن

*قیمت های درج شده طی معاملات بازار در روزهای گذشته می باشد

*تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ می باشد

*برای دریافت پیشنهاد قیمت ویژه از طریق شماره زیر با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۲۰۶۰۴۷۴۳

 • نیکل پلیت
 • نیکل ساچمه
 • شمش منیزیم
 • سیلیکون متال
 • شمش قلع
 • منگنز متال
 • کروم متال
 • مس

*قیمت های درج شده طی معاملات بازار در روزهای گذشته می باشد

*تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ می باشد

*برای دریافت پیشنهاد قیمت ویژه از طریق شماره زیر با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۲۰۶۰۴۷۴۳

 • سوپرسید(استرانسیم دار ۶-۲ میلی متر)
 • سوپرسید(استرانسیم دار ۰٫۷-۰٫۲)
 • زیرسینوک(زیرکونیم دار ۶-۲ میلی متر)
 • زیرسینوک(زیرکونیم دار ۰٫۷-۰٫۲ میلی متر)
 • جوانه زا قالبی ۲۰ گرمی
 • جوانه زا قالبی ۴۰ گرمی
 • جوانه زا قالبی ۶۰ گرمی
 • جوانه زا بارینوک (باریمی۶-۲ میلی متر)

*قیمت های درج شده طی معاملات بازار در روزهای گذشته می باشد

*تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ می باشد

*برای دریافت پیشنهاد قیمت ویژه از طریق شماره زیر با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۲۰۶۰۴۷۴۳

 • گرافیت کم سولفور ( Gpc ) چینی
 • گرافیت پر سولفور ( cpc ) چینی
 • گرافیت چرب
 • گرافیت پر سولفور ترکمن
 • گرافیت پر سولفور ایرانی

*قیمت های درج شده طی معاملات بازار در روزهای گذشته می باشد

*تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ می باشد

*برای دریافت پیشنهاد قیمت ویژه از طریق شماره زیر با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۲۰۶۰۴۷۴۳

 • خاکستری
 • نشکن

*قیمت های درج شده طی معاملات بازار در روزهای گذشته می باشد

*تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ می باشد

*برای دریافت پیشنهاد قیمت ویژه از طریق شماره زیر با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۲۰۶۰۴۷۴۳

 • قطر ۱۵۰ میلی متر
 • قطر ۲۰۰ میلی متر
 • قطر ۲۵۰ میلی متر
 • قطر ۳۵۰ میلی متر
 • قطر۴۵۰ میلی متر
 • قطر ۶۰۰ میلی متر

*قیمت های درج شده طی معاملات بازار در روزهای گذشته می باشد

*تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ می باشد

*برای دریافت پیشنهاد قیمت ویژه از طریق شماره زیر با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۲۰۶۰۴۷۴۳

 • خاک نسوز آلومینایی داخلی
 • خاک نسوز آلومینایی خارجی
 • خاک نسوز سیلیسی
 • ماسه کرومیت

*قیمت های درج شده طی معاملات بازار در روزهای گذشته می باشد

*تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ می باشد

*برای دریافت پیشنهاد قیمت ویژه از طریق شماره زیر با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۲۰۶۰۴۷۴۳

 • سلاکس
 • چسب سیلیکات سدیم
 • فیلتر های فومی ۴۰*۴۰
 • فیلتر های فومی ۵۰*۵۰
 • فیلتر های فومی ۵۰*۳۰

ترجمه این متن به انگلیسی: enEnglish

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی تبار می باشد. - powered by Enfold WordPress Theme