فروسیلیکو منیزیم

آمیژان فرو سیلیکو منیزم که در تولید چدن­های نشکن، چدن با گرافیت فشرده وتصفیه فولادها کاربرد دارد، با استفاده از فروسیلیسیم مرغوب به عنوان ماده اولیه و با کنترل دقیق ترکیب شیمیایی و عملیات کیفی مذاب تهیه می­ گردد. چدن نشکن از اضافه‌ کردن عناصر منیزیم و سریم به مذاب چدن خاکستری بدست می‌آید. فلز منیزیم دارای نقطه ذوب و تبخیر کمی است و میل ترکیبی شدیدی با اکسیژن دارد؛ لذا  اضافه ­کردن آن به مذاب چدن توسط روش‌های خاصی انجام ‌می‌ گیرد. معمولا سعی می‌گردد که بجای افزودن منیزیم خالص به مذاب، از فرومنیزیم استفاده ‌شود. با افزودن فرو سيليکو منيزيم به آلياژهای چدنی و فولادی علاوه بر کروی کردن گرافيتها، مقاومت به ضربه را در قطعات ريختگی افزايش داده و استحکام را افزايش می­ دهد.

ترجمه این متن به انگلیسی: enEnglish