فروسیلیس

فروسیلیس در صنایع فولاد سازی به عنوان عامل اکسیژن زدا از مذاب فولاد و در ریخته گری چدن های خاکستری به عنوان عامل جوانه زا ( برای تشکیل گرافیت ) مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد آن در اصلاح دانه    و ساختار فلزی در ریخته گری چدن های آلیاژی و غیر آلیاژی است.

همچنین برای تولید فولادها و چدن های آلیاژی پر سیلیس و در تولید الکترودهای گرافیتی برای جوشکاری نیز از فروسیلیس استفاده می گردد.

ترجمه این متن به انگلیسی: enEnglish