ریخته گری قطعات به روش های مختلفی انجام میشود که ریخته گری دقیق یکی از این روش ها می باشد

ریخته گری دقیق عبارت است از ساخت قالب نسوز با پوشاندن مدل های از بین رونده و انتقال فلز مذاب به این قالب برای انجماد و شکل گیری قطعه نهایی. مزیت اصلی این فرآیند این است که با استفاده از آن می ‌توان فلزاتی را با دمای ذوب بالا که قابلیت قالب گیری در گچ یا فلز ندارند، ریخته گری کرد.

 

این شرکت با تجارب چند ساله در ارائه خدمات ریخته گری بهترین مشاوره را در اختیار شما قرار خواهد داد.